Nedsat hørelse

Nedsat hørelse kan skyldes mange ting og skal vurderes sammen med øvrige symptomer. 

Hvis man har problemer med at høre, kan man uden henvisning kontakte en ørelæge. 

Ørelægen kan ved at undersøge øret og ved høretest finde årsagen til hørenedsættelsen. Lægen kan herefter som regel foreslå én eller i nogle tilfælde flere behandlingsmuligheder.

Nedsat hørelse kan enten være midlertidig eller kronisk, det vil sige permanent. For eksempel kan man forbigående have nedsat hørelse, når man er forkølet, fordi det eustatiske rør lukkes til så der dannes undertryk i mellemøret. 

Børn

Den hyppigste årsag til hørenedsættelse hos børn er væske i mellemøret. Tilstanden er som regel forbigående og kan ved længere varighed behandles med trommehindedræn.

Ældre

Aldersbetinget hørenedsættelse er den hyppigste årsag til nedsat hørelse hos ældre.

Årsager til nedsat hørelse:

  • Aflukning af øregangen af ørevoks eller fremmedlegeme
  • Forsnævret øregang som for eksempel ved øregangsbetændelse
  • Hul i trommehinden
  • For slap eller for stiv trommehinde
  • Væske eller kraftigt undertryk i mellemøret. Ses ofte hos børn i vuggestue-, eller børnehavealderen
  • Manglende dele af de tre mellemøreknogler som følge af for eksempel kronisk mellemørebetændelse
  • Forkalkninger i mellemøret som for eksempel ved otosclerose
  • Lidelser i øresneglen. For eksempel efter støjskader, aldersbetingede eller arvelige lidelser.
  • Menieres sygdom samt andre sjældnere årsager ofte kender man ikke årsagen til lidelser i øresneglen.
  • Lidelser i hjernen, for eksempel åreforkalkning

 

Høreprøve: